Destination: Seattle, WA

ohhappybear

อ่านเรื่องตอนแรก POSTCARDS FROM SEATTLE

เครื่องบินออกเวลาตีห้า หมายถึงเราสองคนจะต้องไปถึงสนามบินอย่างน้อยตีสองครึ่ง หมายถึงหากไม่นอนเร็วตั้งแต่หกโมงเย็น ก็อาจจะไม่ได้นอนเลยตลอดทั้งคืนเพราะกลัวว่าจะตื่นไม่ทัน สายการบินเดลต้าบินจากกรุงเทพฯ เข้านาริตะ (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) รอเปลี่ยนเครื่องเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆ ก็บินเข้าสนามบิน Seattle-Tacoma โดยใช้เวลาอีกประมาณ 9 ชั่วโมง เดลต้าเป็นสายการบินที่สะดวกมากๆ หากต้องการเดินทางท่องเที่ยวภาพตะวันตกเฉียงเหนือสหรัฐ เพราะมีเที่ยวบินตรงไปถึงทั้งซีแอตเทิลและพอร์ตแลนด์ โอเรกอน ไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น แอลเอ ซานฟรานฯ ก่อนแล้วค่อยต่อเครื่องมาเมืองเหล่านี้อีกที

View original post 227 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s